Wydanie kodu authinfo

Jeżeli chcesz uzyskać kod authinfo domeny potrzebny do transferu z HRD, pobierz wniosek i czytelnie go uzupełnij prawidłowymi danymi podmiotu na które zarejestrowana jest domena.

Wniosek należy przesłać drogą listowną na adres:

Consulting Service Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 35a lok. 1b
02-672 Warszawa

Pole Numer Partnera CSP – należy podać zawsze numer: CSP2184

Dodatkowo do formularza należy dołączyć w przypadku osoby prywatnej – skan dowodu osobistego, natomiast w przypadku firm dokument potwierdzający istnienie firmy np. wyciąg z KRS.

Po weryfikacji, zostanie odesłany do Ciebie kod authinfo na podany we wniosku – autoryzowany adres e-mail.